Analýza závislostí kvalitativních parametrů řezů na použití různých technologií řezání kovových materiálů

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ARC-H Hradec Králové s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009779
Zahájení projektu: 4. 5. 2017
Ukončení projektu: 19. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 12. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je analýza závislostí kvalitativních parametrů řezů na použití různých technologií řezání kovových materiálů, vliv těchto technologií na vlastnosti řezaného materiálu při dodržení optimální rychlosti řezu při dodržení kvality řezu. Pro nalezení závislostí byly definovány parametry vzorků, které odpovídají optimálním rychlostem řezů u jednotlivých řezacích technologií. Při analýze bude použit materiál, který je nejvíce využíván ve výrobě výpalků, tzn. běžná konstr. ocel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 249 999,75 Kč
Národní soukromá částka: 83 333,25 Kč
 
Celková částka: 333 333,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena