Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností hnojiva a vytvoření simulačního modelu

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BEDNAR FMT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009843
Zahájení projektu: 9. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností hnojiva a vytvoření simulačního modelu pro DEM analýzu umožní následnou počítačovou simulaci chování materiálu v konkrétním konstrukčním celku stroje. Výsledky budou využity pro konečné úpravy a vývoj nových konstrukčních částí strojů, které souvisí s distribucí osiv nebo hnojiv. Tento nový přístup, bez nutnosti opakovaných experimentů s nejasným výsledkem, výrazně zkrátí dobu pro umožnění aplikace nových osiv nebo hnojiv.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 200 077,50 Kč
Národní soukromá částka: 66 692,50 Kč
 
Celková částka: 266 770,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena