Analýza a měření strojního parku ve firmě OSPOL TECH

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: OSPOL TECH s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015808
Zahájení projektu: 8. 3. 2019
Ukončení projektu: 29. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 29. 11. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je analýza současného stavu strojních zařízení s návrhem možností řešení měření přesnosti obráběcích strojů s vypracováním měřicích protokolů a závěrečné zprávy o stavu strojního parku a návrh případných řešení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 219 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 73 000,00 Kč
 
Celková částka: 292 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena