Analytický a servisní modul ve formě softwarové aplikace pro analýzu lakovacích obrazců

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: NS COATING TECHNOLOGIES s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012622
Zahájení projektu: 20. 3. 2018
Ukončení projektu: 1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem poskytnutí služby v rámci programu Inovační vouchery II je zhotovení analytického a servisního modulu ve formě softwarové aplikace pro analýzu lakovacích obrazců.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 270 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 90 000,00 Kč
 
Celková částka: 360 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena