Aktivní dávkování cytostatik

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BVT Technologies,a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004617
Zahájení projektu: 1. 10. 2015
Předpokládané datum ukončení: 28. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je výzkum a vývoj prototypu přístroje pro kontinuální monitorování koncentrace cytostatik v žilní krvi, který umožňuje optimální dávkování cytostatik tak, aby byla udržovaná jejich optimální účinná koncentrace. Přístroj bude základem pro zařízení umožňující dávkování léčiv se zpětnou vazbou. Přístroj bude detekovat Doxorubicin a jeho analogy. Výsledkem projektu budou dva prototypy přístroje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 973 250,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 936 750,00 Kč
 
Celková částka: 6 910 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena