Airdomes remote control - systém pro vzdálenou správu nafukovacích hal

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: CALYPSO GROUP s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004992
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je umožnit vzdálené ovládání a zaznamenávání stavu nafukovacích přetlakových hal rozmístěných v celé řadě zemí Evropy, ale i světa. V tuto chvíli jakýkoliv zásah do nastavení nebo zjištění stavu haly je téměř nemožný, případně komplikovaný s použitím omezeného GSM modemu, pro který musí být vyvedeny vstupy a výstupy duplicitně mimo řídící jednotku a jeho možnosti jsou omezené na komunikaci pomocí SMS.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 497 407,02 Kč
Národní soukromá částka: 2 664 338,98 Kč
 
Celková částka: 6 161 746,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena