3D tisk krytování laserové hlavy pro gravírovací systémy

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Narran s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0017928
Zahájení projektu: 12. 9. 2019
Ukončení projektu: 1. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 1. 11. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem prací bude 3D tisk zkušebních těles určených pro zkoušky mechanických vlastností prototypů, dle platných technických norem ČSN (EN ISO 527 a EN ISO 179-1) - celkem 30 ks: 30ks vzorků pro tahovou zkoušku a 30 ks těles pro vrubovou a ohybovou zkoušku. Budou provedeny testy zaměřené na mechanickou pevnost. Výsledky měření z mechanických zkoušek budou vzájemně porovnány a vyhodnoceny.Dále bude zhotoven i 3D tisk několika funkčních prototypů pro otestování ergonomie a funkčnosti krytu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 176 250,00 Kč
Národní soukromá částka: 58 750,00 Kč
 
Celková částka: 235 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena