Pořízení moderní techniky a technologií Správy NP a CHKO Šumava pro zvýšení kvality řešení MU

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/13.08166
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 28. 2. 2014
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (MU) působením jednotky Sboru dobrovolných hasičů (J SDH) podniku Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (Správa NP a CHKO Šumava) v souladu s posláním a úkoly organizace = péče a hospodaření na území NP Šumava vč. zabezpečení požární ochrany (PO).
Cíle bude dosaženo pořízením moderní techniky pro Správu NP a CHKO Šumava, která umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility J SDH podniku Správy NP a CHKO Šumava při zásahové činnosti. Nová technika vytvoří pro zásahovou činnost nové technické, technologické a provozní podmínky, a vnese do ní novou inovativní dimenzi, která ovlivní i odbornou úroveň a efektivitu zásahů.
Výstupem projektu bude pořízená technika pro J SDH podniku Správa NP a CHKO Šumava sloužící ke zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity činnosti jednotky při zabezpečování PO na území NP Šumava. Technika umožní účinně reagovat na MU typu lesní požár.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 551 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 744 295,00 Kč
 
Celková částka: 18 295 295,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena