Moderní technika a technologie Policie ČR

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Ministerstvo vnitra
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/18.08795
Zahájení projektu: 1. 5. 2013
Ukončení projektu: 30. 11. 2015
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

V rámci projektu budou vybaveny moderní technikou a technologiemi tři odborné a specializované služby Policie ČR - Pořádková a dopravní služba, Pyrotechnická služba, Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku. Projekt zahrnuje pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků (např. ruční radiostanice nové generace s příslušenstvím, uživatelské datové terminály, speciálně vybavená výjezdová vozidla pro potápěče a pyrotechniky, potápěčské dýchací přístroje s uzavřeným okruhem aceloobličejové masky, ochranné pyrotechnické obleky, endoskopy, průzkumné pyrotechnické roboty, systémy dálkového odpalu, vysokorychlostní kamera, mobilní rentgenový systém, mobilní Ramanův a infračervený spektrometr, pontonový člun, server a diskové pole), které budou provozovány na celém území České republiky k zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí (včetně přírodních a technologických katastrof).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 239 277 262,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 42 225 399,00 Kč
 
Celková částka: 281 502 661,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena