Řídící a koordinační výbor (ŘKV)

Anglicky: Management and Coordination Committee
Synonyma:

Je mechanismem na národní úrovni pro zajištění nejširší koordinace pomoci z fondů EU za účasti orgánů zapojených do implementace a také hospodářských a sociálních partnerů. Plní funkci monitorovacího výboru na úrovni NSRR (viz heslo Národní strategický referenční rámec). Předsedou je ministr pro místní rozvoj, který jmenuje a odvolává členy. Dle svého statutu má nejvýše 50 členů, jedná se především o politické zástupce. Je svoláván zpravidla dvakrát za kalendářní rok. Svým usnesením dává doporučení pro další postup v oblasti fondů EU.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena