Konvergence

Anglicky: Convergence
Synonyma:

Konvergence neboli "sbližování". Konvergence byl první cíl politiky HSS EU v programovacím období 2007—2013. Pro financování z fondů EU v rámci cíle " Konvergence" byli způsobilé regiony NUTS II, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů za období 2000-2002 je nižší než 75 % průměru HDP EU 25 na obyvatele za stejné referenční období.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena