Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Anglicky: European Economic and Social Committee
Synonyma:

EHSV sídlí v Bruselu. Slouží jako konzultativní orgán pro ostatní instituce EU vybavené rozhodovacími pravomocemi. EHSV má 344 členů, které nominují členské státy a následně po doporučení Komise je jednomyslně jmenuje Rada EU na obnovitelné funkční období 4 let. Členy Výboru lze rozdělit do tří velikostí si odpovídajících skupin: Skupina I - zaměstnavatelé: veřejné a soukromé sektory průmyslu, obchodu, financí, velké podniky, Skupina II - zaměstnanci: národní konfederace odborových svazů, Skupina III - různé zájmy a činnosti: zemědělci, spotřebitelé, sociální hospodářství, řemeslníci, malé a střední podniky, odborné profese, nevládní organizace působící v sociální oblasti a oblasti životního prostředí.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena