Evropská územní spolupráce (EUS)

Anglicky: European Territorial Cooperation (ETC)
Synonyma:

V programovém období 2014 - 2020 je možné v České republice čerpat celkem z deseti programů v rámci cíle Evropská úzmení spouluápráce tzv. INTERREG. Na tento cíl je vyčleněno 2,8 % z celkového rozpočtu EU. Interreg je rozdělen mezi tři typy programů: Přeshraniční spolupráce, Nadnárodní spolupráce a Meziregionální spolupráce.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena