EQUAL - Iniciativa Společenství EQUAL

Anglicky: EQUAL - Community Initiative EQUAL
Synonyma:

Iniciativa Společenství EQUAL byla jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které byly v programovacím období 2000 - 2006 spolufinancované ze strukturálních fondů EU. Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL bylo přispívat k zajišťování rovného přístupu k zaměstnání prostřednictvím hledání a ověřování postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost při práci a při hledání zaměstnání. Jde o iniciativu, která byla součástí strategie zaměstnanosti Evropské komise a pro členské země EU je financována z ESF.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena