EDS/SMVS (Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu)

Anglicky: Subsidy Registration System/Administration of state-owned property (EDS/SMVS)
Synonyma:

EDS/SMVS je informační systém spravovaný Ministerstvem financí sloužící především k řízení efektivního použití peněžních prostředků státního rozpočtu, dále k centrální evidenci dotací a výdajů státního rozpočtu a zpracování podkladů pro státní rozpočet u výdajů státního rozpočtu určených v programech na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a případné další související výdaje stanovené zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena