Dodatečná žádost o platbu

Anglicky: Additional payment request
Synonyma:

Dodatečná žádost o platbu představuje postup, kdy žádost o platbu vystavuje řídicí orgán / zprostředkující subjekt, a to zejména z důvodu odlišného posouzení postupu snížení způsobilých výdajů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, orgánů finanční správy; pokud řídicí orgán akceptuje stanovisko jiného subjektu, doplácí příjemci část způsobilých výdajů, která mu byla v rámci kontroly žádosti o platbu snížena.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena