Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS)

Anglicky: Objectives of the Economic and Social Cohesion Policy (ESC)
Synonyma:

Fondy EU přispívají k naplňování tzv. cílů politiky HSS neboli Kohezní politice . Pro programovací období 2007—2013 byly stanoveny tři cíle: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce. Podíl kohezní politiky z hlediska výdajů v programovém období 2007 - 2013 byl 35,7 % z celkového rozpočtu EU - 347,410 mld. €. V programovém období 2014-2020 jsou pro kohezní politiku vyhrazeny prostředky ve výši 351,85 mld. €. Cíle Kohezní politiky v období 2014-2020 jsou dva: Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena