Referent/referentka v oddělení pro mezinárodní spolupráci, odbor mezinárodních vztahů

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor mezinárodních vztahů, oddělení pro mezinárodní spolupráci, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na místo MMR_182: Referent/referentka v oddělení pro mezinárodní spolupráci, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti mezinárodní spolupráce. Možnost koordinovat systém vzdělávání zaměstnanců implementujících EU fondy a podílet se na činnosti Národního orgánu pro koordinaci. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup 1. července 2023 nebo dle dohody.

Datum vystavení 26.05.2023
Datum platnosti 10.06.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor mezinárodních vztahů, oddělení pro mezinárodní spolupráci, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na místo MMR_182: Referent/referentka v oddělení pro mezinárodní spolupráci, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Charakteristika pracovní činnosti:
 • koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v rámci národních rozvojových dokumentů (Národního strategického referenčního rámce, Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020, případně jiných dokumentů obdobného významu);
 • spolupráce na přípravě strategických dokumentů v oblasti kohezní politiky pro období 2014 – 2020 a přípravě programového období po roce 2020, podílení se na  implementaci Dohody o partnerství;
 • koordinace systému vzdělávání zaměstnanců implementujících EU fondy v programových obdobích 2014 – 2020 a 2021 – 2027 dle příslušných předpisů;
 • koordinace rozvoje profesního vzdělávání zaměstnanců působících v rámci implementační struktury ŘO prostřednictvím nastavení jednotného horinzontálního Systému vzdělávání;
 • koordinace účasti zaměstnanců implementační struktury EU fondů na tuzemských i zahraničních vzdělávacích akcích;
 • podílení se na činnosti Národního orgánu pro koordinaci pro programové období 2014 – 2020, koordinačního a metodického orgánu odpovědného vládě ČR za koordinaci řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti;
 • koordinace přípravy jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy a další pracovní skupiny zabezpečující partnerskou diskuzi o kohezní politice a mezinárodní rozvojové spolupráci v podmínkách ČR;
 • zajištění zpracování návrhů pozic ČR ke zprávám Evropské komise, zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, a k prognózám dalšího hospodářského a sociálního rozvoje ČR;
 • zajištění konání odborných konferencí, workshopů, seminářů a pracovních jednání zaměřených na kohezní politiku, na operativní otázky spojené s Dohodou o partnerství, s čerpáním Evropských strukturálních a investičních fondů a na mezinárodní spolupráci v agendách ministerstva;
 • podílení se na přípravě podkladů a prezentací pro jednání NOK, vytváření podkladů pro materiály a dokumenty připravované na úrovni NOK;
 • zajištění přípravy a jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy a Resortní koordinační skupiny ministerstva a zajištění výkonu jejich sekretariátů;
 • zastupování jiného zaměstnance dle určení příslušného přímého představeného;
 • plnění dalších úkolů dle pokynu příslušného přímého představeného, které vyplývají z výše uvedených příkladů vykonávaných správních činností.
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání magisterský stupeň (vhodné i pro absolventy);
 • znalost anglického jazyka na úrovni 2. stupně cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky[1];
 • orientace a zkušenosti v oblasti fondů EU (výhodou);
 • základní znalost MS Office;
 • schopnost týmové spolupráce;
 • trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • místo výkonu práce Praha;
 • pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • osobní příplatek na základě individuálního výkonu;
 • příspěvek na stravování;
 • indispoziční volno;
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová třída);
 • předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. července 2023 nebo dle dohody.
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • kopie dokladu o znalosti anglického jazyka.
Nedoložení výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
 
Bližší informace poskytne Ing. Jan Voříšek, vedoucí oddělení pro mezinárodní spolupráci, e-mail: Jan.Vorisek@mmr.cz, tel: 224 861 582.
 
Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopii dokladu o znalosti anglického jazyka zasílejte do 10. června 2023 na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Referent/referentka v oddělení pro mezinárodní spolupráci“) nebo na adresu:
 
Ministerstvo pro místní rozvoj           
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
 
 
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 
 

[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

Připojené soubory

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena