Referent/referentka – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků EÚS poskytovaných v rámci politiky soudržnosti ESIF (MF ČR) Praha

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, pozici referent/referentka – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků EÚS poskytovaných v rámci politiky soudržnosti ESIF na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 52 – Auditní orgán, oddělení 5202 – Audit EÚS, FM 2401.

Datum vystavení 09.05.2022
Datum platnosti 23.05.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o  platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: dle dohody.
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídajících oborům služby 3 – Audit a  38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy;
 • výkon auditů systému, auditů operací a auditů účetní závěrky pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 • analytická činnost a reporting relevantním orgánům ČR i EU;
 • vyhodnocování zjištěných nedostatků z vykonaných auditů, řešení nesrovnalostí;
 • spolupráce při naplňování auditní strategie;
 • spolupráce při zpracovávání prohlášení při uzavření pomoci;
 • analýza rizik a návrhy jejich řešení;
 • spolupráce při řešení metodických problémů v oblasti auditu operačního programu za spolupráce všech zainteresovaných subjektů implementačních struktur a dalších subjektů (MMR, MF apod.);
 • spolupráce při zpracovávání stanovisek k návrhům orgánů EU;
 • účast na jednáních a odborných pracovních skupinách a na jednáních se zahraničními orgány zabývajícími se auditem ve vazbě na finanční prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU;
 • zpracovávání zpráv o výsledcích auditů a vedení složek auditů;
 • poskytování konzultační a školící činnosti.
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč/ka ovládá český jazyk;
 • požadavky, které jsou výhodou:
 • znalost MS Office, Outlook, Internet.
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenkový paušál;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
Doručení přihlášky:
Motivační dopis, strukturovaný životopis a požadované přílohy zasílejte do 23. května 2022 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální,  Letenská15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 2401“.
Informace poskytne: Mgr. Simona Švecová, email: simona.svecova@mfcr.cz
  
Bližší informace naleznete: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf/volne-misto-v-odboru-52--auditni-organ-47444

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena