Referent/ka v sekci fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů (MŽP) - Praha

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 000671 referent/ka v sekci fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. Místem výkonu práce je Praha. Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu neurčitou. Pracovní úvazek 40 hodin za týden. Předpokládaným dnem nástupu je 1. červen 2021. Místo je zařazeno do 13. platové třídy.

Datum vystavení 01.05.2021
Datum platnosti 14.05.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
NÁPLŇ ČINNOSTI:
 • Koordinace/vedení aktivit sekce.
 • Administrativní činnosti na úrovni sekce.
 • Odborná podpora náměstka pro řízení sekce.
 • Zpracování zápisů z porad.
 • Účast na schůzkách náměstka.
 • Příprava a zpracování podkladů a analýz pro jednání náměstka.
 • Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo komunitárních předpisů, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
 
POŽADAVKY:
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském studijním programu,
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení věku 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.
VÝHODOU jsou koordinační, organizační a komunikační schopnosti, zkušenosti s EU fondy/oblastí ŽP, znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, praxe ve veřejné správě, vysoké pracovní nasazení, velmi dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint, Lotus Notes), flexibilita, spolehlivost, samostatnost a pečlivost.

NABÍZÍME:
 • Zajímavou a dynamickou práci,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • pružnou pracovní dobu,
 • podporu v odborném růstu.
 Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu), motivačním dopisem, čestným prohlášením o státním občanství, čestným prohlášením o svéprávnosti, čestným prohlášením o dosaženém vzdělání nebo kopií vysokoškolského diplomu, čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti nebo lékařským posudkem a výpisem z Rejstříku trestů doručte ve lhůtě do 14. května 2021 v elektronické podobě na adresu nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
 Ministerstvo životního prostředí
Odbor personální a státní služby
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
 
nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky 9gsaax4.
  
Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000671“.
 
Celý text inzerátu naleznete na: https://www.mzp.cz/cz/PM_000671_2021_duben 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena