Referent/ka v oddělení správce kapitoly a finančního řízení - zástup za RD (OP VVV) (MŠMT) - Praha

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru referent/ka v oddělení správce kapitoly a finančního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zástup za RD), kód systemizovaného místa MSMT0000120S.

Datum vystavení 06.09.2021
Datum platnosti 24.09.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Náplň práce:

 • Metodika rozpočtování prostředků státního rozpočtu, vč. prostředků programů spolufinancovaných EU.
 • Spolupráce na tvorbě rozpočtu kapitoly MŠMT, vč. prostředků programů spolufinancovaných EU.
 • Realizace a schvalování rozpočtových opatření, vč. programů spolufinancovaných EU.
 • Posuzování finančních dopadů připravovaných právních předpisů a jiných opatření do kapitoly MŠMT.
 • Analýza a posuzování návrhů právních předpisů v oblasti rozpočtování a finančního hospodaření.
 • Realizace úkolů, vyplývajících z usnesení vlády.
 • Zpracování stanovisek a připomínek k materiálům pro jednání vlády, ostatních ústředních orgánů státní správy a k materiálům MŠMT.

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • velmi dobrou znalost MS Office (Word, PowerPoint, Outlook, Excel);
 • vysoké pracovní nasazení;
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti;
 • ochotu a schopnost rychle se učit novým věcem;
 • zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, flexibilitu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR;
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku státního občanství ČR, popř. trvalého pobytu v ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Další informace o služebním místě:

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou;
 • předpokládaný nástup 1. listopadu 2021, případně dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 14.  platové třídě, (platový tarif 31 670 – 46 840,- Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy – Karmelitská ul.;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké výhody (pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna ročně, stravenky, možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).

Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy) zasílejte na adresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo zašlete prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 24. září 2021.

Do předmětu zprávy uveďte referent/ka v oddělení správce kapitoly a finančního řízení, č. j.: MSMT-VYB-152/2021-2“.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v § 303, odst. 3, a je seznámen s  § 304, odst. 1 téhož zákona.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Poučení o zpracování osobních údajů:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete zde.

…..………………………

PhDr. Jindřich Fryč

státní tajemník

v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

V případě dalších dotazů se obracejte na:                                             

Mgr. Ivana Michalová, email: ivana.michalova@msmt.cz

Datum zveřejnění inzerce: 6. 9. 2021

Datum sejmutí inzerce: 24. 9. 2021
Více informací: https://sdv.msmt.cz/ministerstvo/referent-ka-v-oddeleni-spravce-kapitoly-a-financniho-rizeni-1

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena