Referent/ka v oddělení personálním MŠMT (OP VVV) (MŠMT) - Praha

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru referent/ka v oddělení personálním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zástup za MD/RD), kód systemizovaného místa MSMT0000084S.

Datum vystavení 10.06.2021
Datum platnosti 25.06.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň práce:
 • vykonávání činností spojených s komplexním zajišťováním a prováděním personální, pracovněprávní a služební agendy státních zaměstnanců/zaměstnanců hrazených ze státního rozpočtu i z finančních prostředků OP EU;
 • tvorba platových opatření státních zaměstnanců/zaměstnanců hrazených ze státního rozpočtu i z finančních prostředků OP EU;
 • aktualizace a úprava personálních dat v personálním informačním systému a informačním systému o státní službě;
 • vedení personální evidence, kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace (osobní spisy);
 • poskytování poradenství a metodická podpora ve služebních a pracovněprávních otázkách státních zaměstnanců/zaměstnanců hrazených ze státního rozpočtu i z finančních prostředků OP EU, a to ve vztahu k jednotlivým představeným/vedoucím zaměstnancům, tak i ve vztahu ke státním zaměstnancům/zaměstnancům;
 • příprava podkladů vztahující se k plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Požadujeme:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • dobrou znalost MS Office (Word, PowerPoint, Outlook, Excel);
 • velmi dobré organizační schopnosti;
 • kvalitní komunikační dovednosti;
 • ochotu a schopnost rychle se učit novým věcem;
 • zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost;
 • schopnost samostatného řešení úkolů;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR;
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost.
 
Splnění požadavku vzdělání, státního občanství ČR, popř. trvalého pobytu v ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.
 
Výhodou:
 • znalost služebních a pracovněprávních předpisů;
 • předchozí zkušenosti z oblasti lidských zdrojů;
 • předchozí znalost personálního informačního systému a informačního systému o státní službě.
Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek, případně dle dohody;
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou;
 • předpokládaný nástup 15. července 2021, případně dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13.  platové třídě (platový tarif 27 980 – 41 290,- Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Nabízíme:
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy – Karmelitská ul.;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké výhody (pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna ročně, stravenky, možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní připojištění);
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora;
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy) zasílejte na adresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo zašlete prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 25. června 2021.
Do předmětu zprávy uveďte referent/ka v oddělení personálním, č. j.: MSMT-VYB-101/2021-2“.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v § 303, odst. 3, a je seznámen s  § 304, odst. 1 téhož zákona.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci spojenou s rizikem onemocnění COVID-19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o možnosti realizace výběrového pohovoru on-line formou. Bližší informace podá ministerstvo každému žadateli následně.
Poučení o zpracování osobních údajů:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete zde.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
Více naleznete zde:https://www.msmt.cz/ministerstvo/referent-ka-v-oddeleni-personalnim-msmt-zastup-za-md-rd-op
V případě zájmu ontaktujte: Mgr. Kamilu Svobodovu, kamila.svobodova@msmt.cz

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena