Referent/ka v odboru fondů EU (oddělení kontrol a auditů fondů EU) - MŽP (Praha)

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa 000225 Referent/ka v odboru fondů EU (oddělení kontrol a auditů fondů EU). Místem výkonu práce je Praha. Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu určitou, po dobu nepřítomnosti státního zaměstnance, nejpozději do 31. března 2027. Pracovní úvazek 40 hodin za týden. Předpokládaným dnem nástupu je 1. duben 2024. Místo je zařazeno do 13. platové třídy.

Datum vystavení 01.02.2024
Datum platnosti 01.03.2024
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

 
NÁPLŇ ČINNOSTI:
 • Tvorba a rozvoj Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST).
 • Tvorba strategických realizačních dokumentů OPŽP, řídících a koordinačních postupů a procesů, podílí se na procesech.
 • Odpovědnost za spolupráci při plnění úkolů kontrol projektů financovaných z prostředků OPŽP na úrovni kompetencí Řídicího orgánu.
 • Poskytování informací, příprava zpráv a stanovisek pro Operační program Životní prostředí.
 • Zajišťuje kontroly zprostředkujících subjektů při provádění kontrol na místě u příjemce podpory.
 • Zajišťuje kontroly příjemců podpory dle konkrétní potřeby Řídicího orgánu.
 • Spolupracuje na tvorbě metodik, manuálů a dalších dokumentů s vazbou na implementaci OPŽP v souvislosti s vykonávanou činností.
 • Zajišťuje řešení tzv. nesrovnalostí finančních prostředků (identifikace a vymáhání prostředků) poskytovaných na jednotlivé projekty z rozpočtu Evropské unie a Státního rozpočtu ve vazbě na příslušnou legislativu EU a ČR v platném znění, ve spolupráci s odborem Interního auditu a finanční kontroly.
POŽADAVKY:
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky,
 • státní občanství ČR, popř. občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru a trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení věku 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.
VÝHODOU jsou vzdělání právního, ekonomického nebo technického zaměření, znalost a orientace v oblasti kontrol (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), znalost a orientace v oblasti kontrol (zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád), znalost a orientace v oblasti rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb.), znalost prostředí MS2014+, zkušenosti v oblasti kontrol/auditů u příjemců podpory, znalost a orientace v oblasti dotací EU, orientace v obecných předpisech upravujících implementaci fondů EU, znalost zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 134/2016 Sb.) a zkušenost v oblasti zadávání veřejných zakázek, znalost a praktické zkušenosti s legislativou v oblasti životního prostředí, znalost a orientace v oblasti účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví), aktivní a analytický přístup k práci, schopnost systematické práce a vytváření administrativních postupů z relevantních materiálů a platných právních předpisů, zkušenost s tvorbou metodik, manuálů a řídící dokumentace, dobré komunikační, prezentační a organizační dovednosti, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, týmová spolupráce, spolehlivost, důslednost, koncepční myšlení, uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint) a řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič.
 
NABÍZÍME:
 • pružná služební doba
 • dovolená 5 týdnů
 • indispoziční volno 5 dnů
 • příspěvek na stravování
 • příspěvky z FKSP formou osobního konta zaměstnance (lze využít na penzijní připojištění, rekreaci, kulturu, vzdělávání a tělovýchovu, knihy, vitamínové doplňky, dioptrické brýle, optické pomůcky, očkování proti infekčním onemocněním, dentální hygienu apod.),
 • finanční dary k pracovním a životním jubileím, k odchodu do důchodu a za mimořádnou aktivitu
 • dětská skupina v budově ministerstva
 • parkování před budovou ministerstva
 • možnost částečného výkonu služby na home office
Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce, motivačním dopisem a čestným prohlášením doručte ve lhůtě do 1. března 2024 v elektronické podobě na adresu nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
 Ministerstvo životního prostředí
Odbor personální a státní služby
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese
 
nebo prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky 9gsaax4.
 
Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000225“.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena