Projektový/á manažer/ka Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP) - Ostrava

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici: Projektový/á manažer/ka v Odboru krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko - zástup za MD/RD. Hledáme odborně zdatnou, pečlivou a komunikativní osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Ostravě.

Datum vystavení 10.02.2020
Datum platnosti 20.02.2020
Kraj Moravskoslezský kraj
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Charakteristika pracovní činnosti:
 • komplexní zabezpečení administrace projektů v rámci dotačních titulů administrovaných na SFŽP ČR (převážně Nová zelená úsporám);
 • příprava prezentací a přednášení na odborných akcích a seminářích;
 • provádění kontrolní činnosti ve vztahu k žádostem administrovaných na SFŽP ČR;
 • konzultační činnost a posuzování přijatelnosti projektového námětu.  
   
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání magisterského stupně nebo lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS; (s ohledem na charakter pracovní činnosti preferujeme vzdělání technického směru);
 • znalost projektové dokumentace;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost
 • řidičský průkaz sk. B. 
Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.
 
Nabízíme:
 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu MD/RD;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené,5 sick days, stravenky (110,- Kč), FKSP (8.400,-Kč), pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, jazyková výuka na pracovišti (AJ,NJ), zaměstnanecké sportovní akce, odborné exkurze, teambuildingy …);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída v rozpětí 27.980 – 41.290 Kč dle dosažené praxe) nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje. 
   
Další informace:
 • nástup: 15. 4. 2020 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Ostrava (Českobratrská 7, 702 00 Ostrava);
 • vhodné pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady. 
V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 20. 2. 2020 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Projektový/á manažer/ka – OKPM-Od.MS – zástup za MD/RD.
 
Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
 
Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 
Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.
 
Kontakt:
Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Kateřina Vachalíková
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 608 230 823
e-mail: kariera@sfzp.cz

https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/kariera/aktualne-volna-mista/detail/?id=215

 
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena