Projektový/á manažer/ka do oddělení projektů sociálního podnikání, odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (MPSV) - Praha

Hlavní náplň činnosti:  zajišťování čerpání pomoci z ESF pro oblast sociálního podnikání   spolupráce na přípravě výzev, procesu hodnocení, výběru projektů a přípravě právních aktů  monitoring průběhu realizace a vyhodnocování projektů včetně administrace (kontroly) zpráv o realizaci projektu a administrace žádostí o změnu  poskytování informací, konzultací a poradenství žadatelů a příjemcům v oblasti ESF a zaměření vyhlašování výzev  podílení se na tvorbě metodických dokumentů

Datum vystavení 22.02.2021
Datum platnosti 10.03.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Požadavky:
 státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice
 dosažení věku 18 let 
 ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
 český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 znalost AJ/NJ/FJ, úroveň 1 (dokládá se dokladem o vykonané jazykové zkoušce)
 samostatnost, schopnost týmové spolupráce
 analytické myšlení
 velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 výborné organizační a komunikační schopnosti
 trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

Výhodou:
 znalost postupů a procesů souvisejících s implementací programů financovaných z ESF
 znalost implementační struktury OPZ, legislativy Evropského společenství a ČR
 zkušenost s projektovým řízením
 orientace v problematice sociálního podnikání

Nabízíme:
 nástup dle dohody
 plný pracovní úvazek
 pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 platové podmínky dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída)
 zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna /tzv. sick-days/, poukázky na stravování, ucelený systém vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny)
 systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb,
 zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy na Smíchově

Požadavky na obsah přihlášky:
 motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem
 čestné prohlášení o svéprávnosti
 čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 kopie dokladu o vykonané jazykové zkoušce v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech
 kopie výpisu z trestního rejstříku.
 
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 10. března 2021 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena