NPO - Referent/referentka společné státní správy a samosprávy - analytik/analytička senior, oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace, MMR_1354; MMR_1355

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace, vyhlašuje spojené výběrové řízení na 2 pracovní místa č. MMR_1354 a MMR_1355: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – analytik/analytička senior. Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v nově vznikajícím analytickém oddělení v rámci sítě analytických útvarů na různých ministerstvech. Možnost nastavování metodik a realizaci vyhodnocování dopadů legislativy v klíčových agendách ministerstva v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení v přímé podřízenosti ministra. Možnost nastavovat novou agendu ve spolupráci s odbornými útvary ministerstva a spolupracovat s obdobnými týmy na jiných resortech a Úřadu vlády. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 31.770 Kč do 46.910 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Pracovní místo je financováno z Národního plánu obnovy, komponenty 4.4 Zvýšení efektivity veřejné správy. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, vítány společenskovědní obory s důrazem na kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody, ekonomické vzdělání výhodou. Znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Zkušenosti s analytickými nebo evaluačními činnostmi. Praxe na analytické pozici výhodou. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v březnu 2024 nebo dle dohody.

Datum vystavení 08.02.2024
Datum platnosti 23.02.2024
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace, vyhlašuje spojené výběrové řízení na 2 pracovní místa č. MMR_1354 a MMR_1355: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – analytik/analytička senior.
 
Charakteristika pracovní činnosti:
V rámci Národního plánu obnovy, komponenty 4.4 Zvýšení efektivity veřejné správy, projektu „Reforma analytické práce při tvorbě legislativy ve státní správě“:
 • iniciativní podíl na nastavení agendy nového oddělení složeného z vedoucího a čtyř analytiků, kteří budou v rámci dvouletého projektu realizovat tři pilotní ex-post hodnocení regulace (RIA);
 • spolupráce s útvary ministerstva, které jsou věcně odpovědné za hodnocené oblasti (regionální politika, výstavba, veřejné investování);
 • spolupráce na přípravě metodických materiálů pro tvorbu RIA a související aktivity projektu, nastavování cílů a metod hodnocení;
 • rešerše a syntéza odborné literatury k řešeným tématům;
 • návrh a realizace kvantitativních analýz administrativních nebo statistických dat;
 • návrh a realizace kvalitativních analýz implementace hodnocených politik;
 • spolupráce na formulaci/designu variant politik, které jsou předmětem hodnocení;
 • spolupráce na vyhodnocování variant politik s využitím standardizovaných nástrojů (např. analýzy přínosů a nákladů, vícekriteriální analýzy variant apod.);
 • spolupráce s Úřadem vlády a dalšími resorty zapojenými do realizace projektu;
 • podílení se na spolupráci s ostatními útvary MMR a dalšími součástmi veřejné správy;
 • metodická podpora přípravy dokumentace RIA v gesci MMR;
 • hledání příležitostí pro další využití v rámci projektu získaných poznatků;
 • komunikace s výzkumnými institucemi (science – to – policy – interface), poskytování poradenství spolupracujícím organizacím veřejné správy;
 • komunikace hlavního zjištění pro vedení resortu, příprava stručných zpráv a souhrnů;
 • podle potřeby další úkoly související s výše uvedenými činnostmi.
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (vítány společenskovědní obory s důrazem na kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody, ekonomické vzdělání výhodou);
 • znalost anglického jazyka na úrovni 1. stupně cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky[1];
 • zkušenosti s analytickými nebo evaluačními činnostmi;
 • praxe na analytické pozici (výhodou);
 • trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou do 31. prosince 2025 (Národní plán obnovy);
 • plný pracovní úvazek (40 hodin týdně), případně poloviční pracovní úvazek (20 hodin týdně pro místo MMR_1354);
 • místo výkonu práce Praha, Most nebo krajská města;
 • pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • příspěvek na stravování v podobě stravenkové karty;
 • indispoziční volno;
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
 • možnost sjednání home office, služební notebook a mobilní telefon;
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová třída);
 • osobní příplatek na základě individuálního výkonu;
 • předpokládaný vznik pracovního poměru od března 2024 nebo dle dohody. 
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • kopie dokladu o znalosti anglického jazyka.
Nedoložení výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
 
Bližší informace poskytne RNDr. Roman Matoušek, Ph.D., tel:. +420 720 982 649, e-mail: Roman.Matousek@mmr.gov.cz.
 
Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopii dokladu o znalosti anglického jazyka zasílejte do 23. února 2024 na e-mail zamestnani@mmr.gov.cz (do předmětu uveďte „Analytik/analytička senior – spojené VŘ“) nebo na adresu:
 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 00 Praha 1
 
 
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena