Národní koordinátor /koordinátorka programů Interreg Danube, odbor nadnárodní a meziregionální spolupráce, MMR_292

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor evropské územní spolupráce, oddělení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pracovní místo MMR_292: Národní koordinátor/koordinátorka programu Interreg Danube a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Co nabízíme: Zajímavou činnost národního koordinátora programu Interreg Danube v České republice v rámci odboru evropské územní spolupráce. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu (výhodou zaměření ekonomické nebo regionální rozvoj) a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v říjnu 2023.

Datum vystavení 14.09.2023
Datum platnosti 29.09.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor evropské územní spolupráce, oddělení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb.
o státní službě výběrové řízení na pracovní místo MMR_292: Národní koordinátor/koordinátorka programu Interreg Danube a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 
Charakteristika pracovní činnosti:
 • Národní koordinátor programu Interreg Danube zajišťuje implementaci programu v ČR;.
 • zodpovídá za jeho řádné nastavení, propagaci, monitoring a implementaci;
 • konzultuje projektové záměry s žadateli;
 • zajišťuje propagační akce programu v ČR;
 • podílí se na nastavení podmínek pro čerpání financí z programu pro české příjemce;
 • zodpovídá za vyplácení dotace ze státního rozpočtu příjemcům podpory;
 • podílí se na nastavení kontrolních mechanizmů;
 • kromě programu Interreg Danube se také podílí na realizaci ostatních programů nadnárodní a meziregionální spolupráce, které jsou implementovány v ČR.
 
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání magisterský stupeň (zaměření ekonomické nebo regionální rozvoj – výhodou);
 • znalost anglického jazyka na úrovni 1. stupně cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky[1];
 • znalost dalšího cizího jazyka (výhodou);
 • praxe v oblasti fondů EU (výhodou)
 • orientace v oblasti EU fondů, zvláště programů Evropské územní spolupráce - Interreg;
 • dobré komunikační dovednosti jak v anglickém, tak v českém jazyce;
 • práce v MS Office, kdy je kladen velký důraz na práci s programem Excel, Word
  a PowerPoint;
 • trestní bezúhonnost.
 
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek
 • místo výkonu práce Praha;
 • 5 týdnů dovolené;
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  (14. platová třída);
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek;
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
 • pružnou pracovní dobu;
 • předpokládaný vznik pracovního poměru říjen 2023.
 
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dokladu o jazykové znalosti na úrovni min. 1 stupně AJ[2]
 
 
Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
 
Bližší informace poskytne Mgr. Pavel Lukeš, e-mail: Pavel.Lukes@mmr.cz.
 
 
Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad o AJ zasílejte do 29. září 2023 na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Národní koordinátor/koordinátorka programu Interreg Danube“).
 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
 
 
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 
 
 
 
 
[1] ,2 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena