Ministerský rada v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní v Ministerstvu dopravy (MDCR-Praha)

Státní tajemník v Ministerstvu dopravy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Ministerstvu dopravy, v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní.

Datum vystavení 20.01.2023
Datum platnosti 04.02.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Ministerský rada v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Služební místo: ministerský rada v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy
 
Platová třída: 13
 
Obor služby: 22. Legislativa a právní činnost.
 
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu, magisterský studijní program Právo a právní věda v oboru Právo.
Další požadavky: úroveň znalosti cizího jazyka - znalost anglického jazyka, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Doba: na dobu neurčitou
 
Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.
 
Místo výkonu: Praha
 
Předpokládaný nástup: březen 2023
 
Přihlášky do: 3. února 2023
 
Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá v tvoření nebo v komplexním posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, v analýze právního a skutkového stavu, ve zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie; v zajišťování implementace předpisů Evropské unie v působnosti Ministerstva dopravy do právního řádu České republiky účastí na tvorbě a projednávání návrhů zákonů a návrhů nařízení vlády a podporou věcných útvarů při tvorbě a projednávání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů vyhlášek; v posuzování slučitelnosti navrhovaných i platných vnitrostátních právních předpisů a správní praxe s právem Evropské unie a formulace návrhů opatření směřujících k nápravě zjištěných nedostatků; atp.

 Více informací o pozicích a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (Ministerstvo dopravy ČR - Ministerstvo (mdcr.cz)).

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena