Metodik/Metodička monitorování, oddělení metodického řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor řízení a koordinace fondů EU, oddělení metodického řízení, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, výběrové řízení na místo MMR_134: Metodik/Metodička monitorování, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Na služebním místě je požadavek oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, dle nařízení vlády č. 1/2019 Sb. o oborech služby. Co nabízíme: Různorodou a zajímavou činnost při tvorbě a výkladu metodiky monitorování fondů EU v období 2021-2027. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v listopadu 2022.

Datum vystavení 21.09.2022
Datum platnosti 06.10.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Charakteristika pracovní činnosti:
 • tvorba a výklad metodiky monitorování fondů EU v období 2021-2027;
 • práce s legislativou Evropské unie a souvisejících právních předpisů na národní úrovni v oblasti monitorování, komunikace s Evropskou komisí, členskými státy a ministerstvy;
 • příprava podkladů a účast na pracovních skupinách spojených s metodickým řízením fondů EU (PS Metodika a PS Monitorovací systém);
 • příprava a vedení ad hoc jednání s řídícími orgány programů, případně jinými subjekty;
 • práce v mladém týmu.
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání (magisterský stupeň);
 • znalost anglického jazyka na úrovni 1. stupně cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky[1];
 • pracovní zkušenosti v oblasti monitorování, či metodik fondů ESI (výhodou);
 • smysl pro detail, orientace v psaném metodickém textu;
 • samostatný proaktivní přístup ke svěřeným činnostem, spolehlivost;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • schopnost týmové spolupráce;
 • trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD/RD);
 • plný pracovní úvazek;
 • místo výkonu práce Praha;
 • 5 týdnů dovolené;
 • pružnou pracovní dobu;
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek;
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
 • indispoziční volno, individuální studijní volno;
 • notebook, mobilní telefon;
 • osobní a motivační příplatek na základě individuálního výkonu;
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová třída);
 • předpokládaný nástup listopad 2022.
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • kopie dokladu o jazykové znalosti na úrovni min. 1 stupně anglického jazyka[2].
Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Bližší informace poskytne pan Mgr. Viktor Jaroš, e-mail: Viktor.Jaros@mmr.cz, tel: 724 575 746.

Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopii dokladu o jazykové znalosti zasílejte, prosím, do 6. října 2022 na e-mail: zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Metodik/Metodička monitorování“) nebo na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1


Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se    stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
[2] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se    stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

Připojené soubory

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena