Metodik/čka OP, oddělení implementace integrovaných nástrojů, odbor Řídícího orgánu IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Řídícího orgánu IROP, oddělení implementace integrovaných nástrojů vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pracovní místo MMR_230: Metodik/čka řízení OP a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Co nabízíme: Různorodou činnost v oblasti koordinace a metodického usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 31.670 Kč do 46.840 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup ihned.

Datum vystavení 05.08.2022
Datum platnosti 26.08.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Řídícího orgánu IROP, oddělení implementace integrovaných nástrojů vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pracovní místo MMR_230: Metodik/čka řízení OP a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 
Charakteristika pracovní činnosti:
 • koordinace a metodickéusměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů (Dohody o partnerství pro programové období 2021-2027, případně jiných dokumentů obdobného významu);
 • zpracování metodik, procedurálních postupů, pravidel a dokumentů pro Integrovaný regionální operační program (IROP);
 • podíl na plnění úkolů ŘO IROP;
 • vypracování dokumentace související s realizací integrovaných nástrojů v IROP;
 • spolupráce s nositeli integrovaných nástrojů a dalšími příslušnými vnějšími subjekty;
 • archivace dokumentů souvisejících s vykonávanou činností;
 • plnění dalších úkolů dle pokynu příslušného přímého postaveného, které vyplývají z výše uvedených bodů služební náplně;
 • účast na hodnocení strategií aposuzování změn integrovaných strategií;
 
Požadujeme:
 • vzdělání VŠ v magisterském studijním programu;
 • znalost anglického jazyka na úrovni 1. stupně cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky[1];
výhodou:
 • praxe v oblasti strukturálních fondů;
 • znalost Jednotného metodického prostředí a Jednotného národního rámce;
 • dobrá znalost českého jazyka;
 • zkušenosti s tvorbou metodických dokumentů;
 • orientace v problematice integrovaných nástrojů;
 • znalost MS Office – Word, Excel, PowerPoint;
 • systematický a anaylitický přístup;
 • komunikační dovednosti, samostatnost, schopnost řešit problémy
 • schopnost týmové spolupráce (více členů kontrolní skupiny);
 • trestní bezúhonnost.
 
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD/RD);
 • plný pracovní úvazek;
 • místo výkonu práce Praha;
 • 5 týdnů dovolené;
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  (14. platová třída);
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek;
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
 • pružnou pracovní dobu;
 • předpokládaný vznik pracovního poměru ihned.
 
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dokladu o znalosti anglického jazyka
 
Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
 
Bližší informace poskytne Mgr. Simona Rulcová, e-mail: Simona. Rulcová@mmr.cz, tel: 224 861 189.
 
Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a znalosti anglického jazyka zasílejte, prosím, do 26. srpna 2022 na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „metodik/čka řízení OP“).
 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
 
 
 
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 
[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena