Manažer/ka kybernetické bezpečnosti MŠMT (OP JAK)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchní ministerský rada v sekci informatiky, statistiky a analýz v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), kód systemizovaného místa MSMT0000975S.

Datum vystavení 14.03.2023
Datum platnosti 30.03.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na obsazení služebního místa:
Manažer/ka kybernetické bezpečnosti (vrchní ministerský rada v sekci informatiky, statistiky a analýz)
Na dobu neurčitou
Pracoviště: Karmelitská 17, Praha 1
Platová třída: 14.
Platové ohodnocení:    
  • platový tarif 34.840 – 51.530 Kč v závislosti na počtu let praxe
  • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce
Obor státní služby: 
  • 28 – Informační a komunikační technologie
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Podmínka v souladu s § 7 odst. 1 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, tj. výkonem role manažera kybernetické bezpečnosti může být pověřena osoba, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s  řízením kybernetické bezpečnosti nebo s řízením bezpečnosti informací buď po dobu nejméně tří let, nebo po dobu jednoho roku, pokud absolvovala studium na vysoké škole[1].
 
Další požadavky:
  • znalost anglického jazyka na úrovni min. A2
  • stupeň utajení Důvěrné[2]
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2023 nebo dle dohody
Žádosti doručte do: 30. 3. 2023
Charakteristika vykonávaných činností:
  • zajišťování role Manažera kybernetické bezpečnosti, v rámci níž nese odpovědnost za systém řízení bezpečnosti informací podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a související vyhlášky č. 82/2018 Sb., o  bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat;
  • metodické zajišťování oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci resortu školství, se zaměřením zejména na informační systémy veřejné správy v působnosti ministerstva v souladu se zákonem č.  365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
  • podíl na fyzickém zajištění bezpečnosti infrastruktury ICT.
Více informací o poskytovaných benefitech naleznete zde.
Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete zde.

Více informací o místě a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Budeme se těšit na případnou spolupráci.
Vyvěšeno na úřední desce: 14. 3. 2023
Odstraněno z úřední desky: 30. 3. 2023
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Michalová, email: ivana.michalova@msmt.cz, tel.: 234 811 665
Více informací: https://www.msmt.cz/ministerstvo/manazer-ka-kyberneticke-bezpecnosti-msmt-op-jak-1

[1] Splnění podmínky se dokládá příslušnými listinami (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, které prokazují zastávanou pozici.)
[2] Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před přijetím do služebního poměru a zařazením na příslušné služební místo. K tomu, aby konkrétní žadatel v přiměřené lhůtě, kterou mu služební orgán poskytne, podal žádost o vydání osvědčení, bude žadatel vyzván.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena