Koordinátor/koordinátorka programu (OPTP)

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor řízení a koordinace fondů EU, oddělení koordinace programů vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na místo MMR_137: koordinátor/koordinátorka programu (OPTP), a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Datum vystavení 13.01.2022
Datum platnosti 28.01.2022
Smluvní vztah Pracovní poměr
Charakteristika pracovní činnosti:
 • pravidelné sledování a vyhodnocování čerpání a plnění cílů programů, které se realizují v programovém období 2014-2020 a 2021-2027,
 • řízení rizik u svěřených programů,
 • navrhování postupů pro zlepšení a zrychlení čerpání programů,
 • zpracování analytických podkladů,
 • poskytování metodické podpory svěřeným programům,
 • aktivní komunikace s řídícími orgány programů a dalšími partnery Národního orgánu pro koordinaci (NOK),
 • účast a aktivní vystupování na jednáních výborů, pracovních skupinách, jednáních s Evropskou komisí, seminářích a konferencích (i v anglickém jazyce),
 • příprava a vedení jednání s řídícími orgány programů, případně jinými subjekty.
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání (magisterský stupeň),
 • znalost anglického jazyka na úrovni 2. stupně cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky[1],
 • znalost práce na PC,
 • komunikační a organizační schopnosti,
 • schopnost týmové spolupráce,
 • prezentační dovednosti,
 • samostatný, proaktivní přístup ke svěřeným činnostem,
 • pečlivosti, spolehlivost a časová flexibilita,
 • praxe v oblasti EU fondů (výhodou),
 • orientace a zkušenosti v oblasti fondů EU (výhodou),
 • trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou,
 • plný pracovní úvazek,
 • místo výkonu práce Praha,
 • 5 týdnů dovolené,
 • pružnou pracovní dobu,
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek,
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání,
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (14. platová třída),
 • předpokládaný vznik pracovního poměru ihned.
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • kopie vysvědčení/osvědčení prokazující splnění min. požadované úrovně znalosti cizího jazyka[2]
Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Bližší informace poskytne paní Mgr. Kateřina Nohelová, e-mail: katerina.nohelova@mmr.cz, tel: 224 861 365 nebo 704 875 229.

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině, kopie vysvědčení/osvědčení prokazující splnění min. požadované úrovně znalosti anglického jazyka[3] zasílejte, prosím, do 28. ledna 2022 na e-mail: zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Koordinátor/koordinátorka programu“) nebo na adresu:
 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
 
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 
 
[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
[2] Pro účely řádného přihlášení do výběrového řízení lze doložit pouze kopii vysvědčení/osvědčení prokazující splnění min. požadovaného úrovně znalosti cizího jazyka. Originál příslušné listiny lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
[3] Pro účely řádného přihlášení do výběrového řízení lze doložit pouze kopii vysvědčení/osvědčení prokazující splnění min. požadovaného úrovně znalosti cizího jazyka. Originál příslušné listiny lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena