Kontrolor/ka - 3 nové pozice - SFŽP ČR _Praha

samostatné provádění veřejnosprávních kontrol na místě u kontrolované osoby z pozice vedoucího kontrolní skupiny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád); zajištění nezávislého a objektivního přezkoumání správnosti realizace podporovaných opatření v rámci Operační programu Spravedlivá transformace prováděním kontrolní činnosti na místě u příjemců dotací na území ČR; posuzování zjištěného stavu, při kterém se kontrolor orientuje v projektové dokumentaci, ověřuje zadání veřejných zakázek a navazující shodu vlastní realizace s podmínkami z uzavřených závazků, využívá znalostí z oblasti dotačních programů, kontrola dodržování smluvních podmínek poskytování finančních podpor z hlediska ekologických, stavebních, technických a energetických parametrů, včetně posuzování stavebních realizací ve vztahu ke zpracované projektové dokumentaci, dodržování stanoveného předmětu podpor, rozsahu podpořených akcí/žádostí a přínosů pro životní prostředí, kontrola dodržování smluvních podmínek poskytování finančních podpor z hlediska dodržování požadavků na zadávání veřejných zakázek; komunikace s projektovými a finančními manažery kontrolovaných projektů a jejich informování o průběhu a výsledku provedených veřejnosprávních kontrol na místě; zpracování protokolů z prováděných veřejnosprávních kontrol u přidělených akcí/žádostí, kdy kontrolor v pozici vedoucího kontrolní skupiny organizuje a koordinuje činnost kontrolní skupiny a celkově odpovídá za její výstupy.

Datum vystavení 21.07.2021
Datum platnosti 04.08.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Kdo jsme?

Jsme státní institucí rezortu životního prostředí, která od roku 1992 zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí v České republice. Formou dotací a půjček spolufinancujeme projekty přispívající ke zlepšování kvality vod, ovzduší, nakládání s odpady a ochrany přírody a krajiny. Podporujeme také environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, využívání obnovitelných zdrojů energie a úsporu energií.

K nám do přátelského týmu hledáme 3 odborně zdatné, pečlivé a komunikativní osobnosti, které by chtěly posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Co bude Vaší pracovní náplní?

 • samostatné provádění veřejnosprávních kontrol na místě u kontrolované osoby z pozice vedoucího kontrolní skupiny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
 • zajištění nezávislého a objektivního přezkoumání správnosti realizace podporovaných opatření v rámci Operační programu Spravedlivá transformace prováděním kontrolní činnosti na místě u příjemců dotací na území ČR;
 • posuzování zjištěného stavu, při kterém se kontrolor orientuje v projektové dokumentaci, ověřuje zadání veřejných zakázek a navazující shodu vlastní realizace s podmínkami z uzavřených závazků, využívá znalostí z oblasti dotačních programů,
 • kontrola dodržování smluvních podmínek poskytování finančních podpor z hlediska ekologických, stavebních, technických a energetických parametrů, včetně posuzování stavebních realizací ve vztahu ke zpracované projektové dokumentaci, dodržování stanoveného předmětu podpor, rozsahu podpořených akcí/žádostí a přínosů pro životní prostředí,
 • kontrola dodržování smluvních podmínek poskytování finančních podpor z hlediska dodržování požadavků na zadávání veřejných zakázek;
 • komunikace s projektovými a finančními manažery kontrolovaných projektů a jejich informování o průběhu a výsledku provedených veřejnosprávních kontrol na místě;
 • zpracování protokolů z prováděných veřejnosprávních kontrol u přidělených akcí/žádostí, kdy kontrolor v pozici vedoucího kontrolní skupiny organizuje a koordinuje činnost kontrolní skupiny a celkově odpovídá za její výstupy.

Co Vám nabídneme?

 • služební poměr na dobu určitou do 31. 12. 2029;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída v rozpětí 27 980 – 41 290 Kč dle započitatelné praxe);
 • nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené;
 • 2 dny placeného volna pro rodiče dětí do 10-ti let věku;
 • 5 sick days;
 • příspěvek na stravování;
 • Fond kulturních a sociálních potřeb;
 • pružná pracovní doba;
 • home-office;
 • jazyková výuka na pracovišti (možnost výběru z AJ, NJ, FR);
 • možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje;
 • akce pro děti zaměstnanců (Dětský den, Mikulášská …)
 • zaměstnanecké sportovní akce a teambuildingy;
 • účast na odborných exkurzích.

Co od Vás očekáváme?

 • VŠ vzdělání magisterského stupně;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost;
 • zdravotní způsobilost;
 • uživatelskou znalost práce na PC (Microsoft Office).

Další informace:

Nástup: září 2021 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Olbrachtova 2006/9, Praha 4 (přímo u stanice metra C Budějovická)
Pracovní zařazení v rámci SFŽP ČR: Odbor veřejnosprávních kontrol, Oddělení II.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte se přihlásit do výběrového řízení zasláním Žádosti o přijetí do služebního poměru strukturovaného životopisu v českém jazyce nejpozději do 4. SRPNA 2021 dle PODMÍNEK UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ---------> https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/kariera/detail-nabidky-zamestnani/?id=348

V případě dotazů kontaktujte Kateřinu Vachalíkovou na tel: 608 230 823.

Budeme se na Vás těšit! :)

Web SFŽP ČR: https://www.sfzp.cz/
Web SFŽP ČR/kariéra: https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/kariera/
U nás na Fondu: https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/kariera/u-nas-na-fondu/

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena