Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – Metodik/metodička komunitní práce 1, odbor pro sociální začleňování, oddělení výzkumů a evaluace, MMR_1212

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování, oddělení výzkumů a evaluace, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo č. MMR_1212: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – Metodik/metodička komunitní práce 1. Co nabízíme: Zajímavou a různorodou činnost metodika komunitní práce, který podporuje začínající a potenciální realizátory komunitní práce v lokalitách, přednostně tam, kde jsou metody komunitní práce zaváděny nově. Odměňování v 11. platové třídě (tarifní plat při celém úvazku od 25.280 Kč do 37.170 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (možné i vyšší odborné vzdělání za podmínky § 4 odst. 7 nařízení vlády 341/2017 Sb. – s odečtem praxe) a 2 roky praxe v oblasti komunitní práce. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v srpnu 2024 nebo dle dohody.

Datum vystavení 10.07.2024
Datum platnosti 25.07.2024
Smluvní vztah Pracovní poměr
Vedoucí pozice ne
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování, oddělení výzkumů a evaluace, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo č. MMR_1212: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – Metodik/metodička komunitní práce 1.
 
Charakteristika pracovní činnosti:
 • cíleně metodicky podporuje začínající a potenciální realizátory komunitní práce v lokalitách, přednostně tam, kde jsou metody komunitní práce zaváděny nově;
 • individuálně i skupinově podporuje zejm. komunitní pracovníky a garanty v KA1, resp. v externích projektech na komunitní práci z KPSV+ (formou intervizí, metodických konzultací apod.), a v případě potřeby také komunitní pracovníky v KA2 v případě neobsazení pozice experta komunitní práce v KA2;
 • rozvíjí kompetence místních aktérů pro přímé zapojení cílových skupin do plánování a realizace místních opatření/projektů formou facilitace, metodického vedení a koordinace fokusních skupin a dalších participativních metod;
 • pomáhá místním partnerům vyhledávat a kontaktovat potenciální, již existující i funkční komunity v území;
 • koordinuje regionální setkání Platformy pro komunitní práci;
 • připravuje a na místě koordinuje dvoudenní výjezdní setkání realizačního týmu, komunitních pracovníků a komunitních lídrů;
 • zastupuje jiného zaměstnance dle určení příslušného přímého nadřízeného a plní další úkoly dle pokynu příslušného přímého nadřízeného, které vyplývají z výše uvedených bodů náplně práce.
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (případně VOŠ vzdělání za předpokladu odečtu praxe dle § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.);
 • minimálně 2 roky praxe v oblasti komunitní práce;
 • minimálně 1 rok praxe v některé z dalších tematických oblastí sociálního začleňování (zaměstnanost, dluhy, zdraví, bezpečnost, sociální práce, sociální služby, rodinná politika, plánování a řízení) (výhodou);
 • znalost anglického jazyka (výhodou);
 • samostatnost, zodpovědnost a iniciativu;
 • komunikační schopnosti;
 • prezentační a lektorské dovednosti;
 • uživatelskou schopnost práce na PC;
 • trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou do 31. prosince 2025 (projekt OPZ + KP);
 • zkrácený pracovní úvazek ve výši 0,7 úvazku, resp. 28 hodin týdně (možnost i nižšího úvazku);
 • místo výkonu práce Olomouc;
 • pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • příspěvek na stravování v podobě stravenkové karty;
 • indispoziční volno;
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
 • možnost sjednání home office, služební notebook a mobilní telefon;
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída);
 • osobní příplatek na základě individuálního výkonu;
 • vznik pracovního poměru v srpnu 2024 nebo dle dohody.
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis v českém jazyce;
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Nedoložení výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
 
Bližší informace poskytne Mgr. et. Mgr. Radka Vepřková, vedoucí oddělení výzkumů a evaluace, e-mail: Radka.Veprkova@mmr.gov.cz, tel: +420 724 343 714.
 
Požadované přílohy zasílejte do 25. července 2024 na e-mail zamestnani@mmr.gov.cz (do předmětu uveďteMetodik/metodička komunitní práce 1, MMR_1212“) nebo na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 00 Praha 1


Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena