Hodnotitel do komise programu Akcelerace startupů v rámci projektu Národní plán obnovy

Hledáme hodnotitele s odbornou praxí, kteří budou hodnotit potenciál přihlášených startupů do programu Akcelerace startupů. Akcelerace startupů pomáhá v rozvoji potenciálu už fungujících českých startupů s cílem posílit spolupráci v oblasti inovací mezi českými startupy a špičkovými světovými startupovými ekosystémy. V rámci akcelerace je možné podpořit obchodní a investiční strategie startupů na zahraničních trzích, inovovat jejich produkty a služby na základě mezinárodního know-how, připravit je na zahraniční expanzi nebo přenést zkušenosti z konkurenčního globálního prostředí.

Datum vystavení 25.06.2024
Datum platnosti 31.10.2024
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Externí spolupráce
Požadované vzdělání vyšší odborné vzdělání / vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Nastavená kritéria pro zvážení zájemců o hodnocení jsou následující:

Externí hodnotitel musí splnit alespoň 1 kritérium z následujících:

  • v uplynulých 5 letech realizoval tzv. „chytrou investici“ alespoň ve 2 společnostech. (Stal se podílníkem, který přináší do společnosti své know how, a probíhá výměna informací obdobně jako při mentoringu.).
  • má prokazatelnou zkušenost v uplynulých 5 letech z korporátního/startupového prostředí na pozici jednatele (CEO), zástupce jednatele (COO), provozního ředitele, ředitele obchodního, finančního nebo marketingového.
  • v uplynulých 5 letech po dobu alespoň 2 let působil v investorské skupině (skupinách), která se zaměřovala zejména na podnikatelské subjekty.
  • v uplynulých 5 letech měl alespoň 2 roky zkušenost s vedením a realizací akceleračního programu nebo zkušenost s vedením podnikatelského inkubátoru.
  • v uplynulých 5 letech prokazatelně působil alespoň 2 roky v expertní roli v oblasti startupového či inovačního prostředí.

Jak probíhá proces přijímání hodnotitelů:

Každý zájemce o hodnocení, který nám zašle podklady, je zařazen na seznam potenciálních hodnotitelů. V případě, že splňuje podmínky pro výkon hodnocení, tak je zařazen na seznam hodnotitelů až do naplnění kapacity a může být osloven ve chvíli, kdy dochází k výběru hodnotitelů pro příslušné hodnotitelské komise. V ten moment se s vámi spojí zástupce projektového týmu nebo HR a dochází k zasmluvnění, popřípadě dojednání obchodních podmínek. Spolupráce může být následně dlouhodobá, vždy ve fázi hodnocení projektů.

V případě, že máte zájem o spolupráci s námi, odpovězte v rámci odkazu a přiložte vaše detailní CV

Forma spolupráce: Dohoda o provedení práce

Inzerce je určena pro ženy i muže. Je-li v inzerátu někde uveden konkrétní rod, jedná se čistě o stylistickou volbu inzerenta, která nevyjadřuje žádnou genderovou podmínku, ani diskriminační postoj inzerenta vůči uchazečkám či uchazečům o volnou pozici.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena