Asistent/ka vrchní ředitelky sekce

Datum vystavení 15.09.2023
Datum platnosti 29.09.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou / vyšší odborné vzdělání
Hlavní náplň činnosti na služebním místě:
 • zajišťování plynulého chodu sekretariátu vrchní ředitelky sekce;
 • příprava a kontrola podkladů a jejich kompletace pro jednání vrchní ředitelky sekce a pro plnění úkolů sekce, včetně vykonávání dílčích odborných činností při přípravě podkladů pro zahraniční jednání vedení sekce;
 • zajištění přípravy místních i zahraničních pracovních cest a zahraničních návštěv včetně zpracování cestovních příkazů a vyúčtování zahraničních pracovních cest a zpráv z nich;
 • vedení evidence vyřizovaných spisů, jejich vyřizování a zajištění dohledu nad vyřazováním písemností v působnosti sekce;
 • vedení evidence a archivu dokumentace sekce;
 • vedení elektronické spisové služby, včetně kontroly formální správnosti expedovaných dokumentů;
 • účast na jednáních a poradách, zhotovování zápisů a následná kontrola plnění úkolů;
 • poskytování organizačně administrativní podpory jednotlivým oddělením a odborům sekce, včetně přípravy a organizačního zajištění akcí organizovaných sekcí.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
 1. splňuje základní předpoklady stanovené v § 25 zákona, tj.:
 2. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 3. dosáhl věku 18 let;
 4. je plně svéprávný;
 5. je bezúhonný;
 6. dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání;
 7. má potřebnou zdravotní způsobilost.
 8. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem státní tajemnice v MPSV č. 9/2023, kterým je úroveň znalosti cizího jazyka ‑ znalost anglického nebo německého nebo francouzského jazyka odpovídající alespoň úrovni 1 standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Bližší informace naleznete na úřední desce MPSV.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena