Probíhající projekty

Operační program URBACT III v programovém období 2014 – 2020 otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

OP URBACT III > Probíhající projekty

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena