Vydání aktualizovaných příloh Pravidel pro žadatele a příjemce OPTP 2014-2020

26.9.2022

Verze 3.5_aktualizované přílohy č. 3c_3d_3e_11_14.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena