Informace o výzvě

Aktuality

15.12.2022 Změna datumu otevření: na 20.12.2022
15.12.2022 Změna datumu uzavření: na 30.05.2023
15.12.2022 Změna datumu zpřístupnění: na 20.12.2022
15.12.2022 Změna stavu: na Rozpracovaná
15.12.2022 Změna kódu stavu: na VP20
15.12.2022 Změna cílů: na Aktivní začleňování a zaměstnatelnost
15.12.2022 Změna cílů: na Sociální začleňování
15.12.2022 Změna oprávněného žadatele: na a) nestátní neziskové organizace: • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecněprospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, • spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, b) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, c) organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace) působící v sociální oblasti, d) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace) působící v sociální oblasti, e) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), f) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro aktivitu B5. Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území je oprávněným žadatelem jen typ žadatele pod písmeny b), d), e).
15.12.2022 Změna alokace v korunách: na 340000000
16.12.2022 Změna stavu: na Schválená
16.12.2022 Změna kódu stavu: na VP22
20.12.2022 Změna stavu: na Vyhlášená
20.12.2022 Změna kódu stavu: na VP30
21.12.2022 Změna stavu: na Otevřená
21.12.2022 Změna kódu stavu: na VP31
31.05.2023 Změna stavu: na Uzavřená
31.05.2023 Změna kódu stavu: na VP32

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena