Informace o výzvě

16. výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory:

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - Synergické projekty s vazbou na realizovaný projekt IOP v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví – „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ (CZ.1.06/5.1.00/01.05477)

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - Synergické projekty s vazbou na realizovaný projekt IOP v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví – „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ (CZ.1.06/5.1.00/01.06132)

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - Synergické projekty s vazbou na realizovaný projekt IOP v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví – „Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií – centrum původních řemesel a unikátních technologií“ (CZ.1.06/5.1.00/01.05935)

Alokace každé výzvy: 12 000 000 Kč


Další informace: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele&art=aktualni-vyzvy-rop-jihozapad

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena