Informace o výzvě

Termíny výzvy a předkládání žádostí:
- datum vyhlášení výzvy: 1. září 2010
- datum ukončení výzvy: 14. října 2010
- datum zahájení předkládání žádostí: 8. září 2010
- datum ukončení příjmu žádostí: 14. října 2010 do 12:00 hod.
 
Celková cástka alokovaná pro tuto výzvu:
40.568.176,24 Kc

Omezení výše financní podpory na 1 grantový projekt:
- minimální výše financní podpory na 1 projekt: 400.000,- Kč
- maximální výše financní podpory na 1 projekt: 5.000.000,- Kč
 Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/3-vyzva-moravskoslezskeho-kraje-prioritni-osa-1-oblast-1?source=rss

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena