Informace o výzvě

Cíle programu a oblasti podpory
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Cílem oblasti podpory je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.
 
Cílem globálního grantu je prohloubit nabídku dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji prostřednictvím zvýšení kvality a rozsahu, zlepšit provázanost dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním a posílit informovanost v dané oblasti.
 
Specifické cíle oblasti podpory jsou:
-        Podpora kvality a rozsahu nabídky v oblasti dalšího vzdělávání
-        Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním


Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/2-vyzva-stredoceskeho-kraje-prioritni-osa-3-oblast-podpory-3

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena