Informace o výzvě

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách Pardubického kraje(www.pardubickykraj.cz), záložka Fondy EU/Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyzvy

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena