Informace o výzvě

Podporované aktivity:

  • podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy;
  • podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích;
  • podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel;
  • podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro vyuţívání ICT ve výuce;
  • podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udrţitelný rozvoj;
  • zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení;
  • zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.

Více informací: http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php?p=p_563 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena