Informace o výzvě

Termíny výzvy:
  • Datum vyhlášení výzvy: 11. 5. 2011
  • Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 6. 2011
  • Datum ukončení příjmu žádostí: 12. 7. 2011 do 12:00 hod. - rozhodující je čas doručení, nikoli čas odeslání žádosti. Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.


Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/1-vyzva-olomouckeho-kraje-prioritni-osa-1-oblast-podpory-1-1-1

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena