Informace o výzvě

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 3. září 2009 (poskytování konzultací)

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 15. října 2009

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 30. října 2009 do 14 hodin

Celý text výzvy, formuláře povinných příloh žádosti a další dokumenty a informace najdete na stránkách http://opvk.kraj-lbc.cz.

Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím e-mailu: opvk@kraj-lbc.cz nebo osobně na Krajském úřadě v Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 461 80.

Informace poskytuje:

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů:

Ing. Pavlína Mikešová, projektová manažerka, tel. 485 226 571, e-mail: pavlina.mikesova@kraj-lbc.cz  

Ing. Petra Kašparová, finanční manažerka, tel. 485 226 686, e-mail: petra.kasparova@kraj-lbc.cz  

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:

Bc. Michal Hnízdo, projektový manažer, tel. 485 226 294, e-mail: michal.hnizdo@kraj-lbc.cz  

Leoš Křeček, vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí, tel. 485 226 647, e-mail: leos.krecek@kraj-lbc.cz  
 Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/1-vyzva-libereckeho-kraje-oblast-podpory-3-2

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena