Jak získat dotaci > Elektronická žádost

Elektronická žádost

Projektová žádost představuje klíčový dokument, na jehož základě řídicí orgán odpovídajícího operačního programu rozhodne, zda bude Vaše snaha získat finance z evropských fondů úspěšná. Průvodcem při její tvorbě jsou příručky pro žadatele a příjemce připravené řídicím orgánem. K dispozici jsou také konzultace s pracovníky řídicího orgánu či zprostředkujícího subjektu daného operačního programu, semináře nebo odborné konference. Žádosti je možné předkládat pouze v elektronické podobě.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena