Konference Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2010

Konference Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2010

Typ akce: Seminář
Termín konání: 23. 9. 2010 0:00 - 0:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Autoklub ČR, Opletalova ul. 29, Praha 1

Program:

Úvodní slovo
Ing. Rut Bízková (náměstkyně ministra, Ministerstvo životního prostředí)

Praktické zkušenosti z OPŽP
Ing. Petr Valdman (Státní fond životního prostředí)

Služby obecného hospodářského zájmu a veřejné zakázky
Ing. Pavel Válek (vedoucí oddělení Voda, ŽP a fondy EU, MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.)

Informace o novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a novele koncesního zákona
Mgr. Jan Sixta (Ministerstvo pro místní rozvoj)

Předpokládané dopady novelizace ZoVZ v praxi zakázek financovaných z EU fondů
Mgr. Martin Čech (Státní fond životního prostředí)

Zkušenosti z OPPI ve vztahu k veřejným zakázkám
JUDr. Ing. Břetislav Grégr (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Aktuální judikatura a rozhodovací praxe ÚOHS, českých soudů a Evropského soudního dvora
JUDr. Robert Krč (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)

Ekonomický pohled na zadávání veřejných zakázek
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (VŠE)

Zkušenosti ohledně prioritní osy 1 OPŽP
Mgr. Jan Krabec (AK PKK)

Panelová diskuse k aktuálním tématům
Ing. Arch. Petr Štěpánek (SFŽP)
Ing. Vladimír Klatovský (ISES)
Mgr. Matěj Vácha (AK PKK)
JUDr. Tomáš Nevečeřal (AK JSP)


Změna programu vyhrazena.

Více informací o konferenci a možnosti registrace naleznete zde.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena