Třetí cyklus interaktivních seminářů pro nestátní neziskové organizace, Zlín

Třetí cyklus interaktivních seminářů pro nestátní neziskové organizace, Zlín

Typ akce: Seminář
Termín konání: 19. 3. 2010 9:00 - 16:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín zasedací místnost v 16. etáži

Seminář nese název „Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU“ a bude zaměřen na konkrétní řešení projektových záměrů jednotlivých neziskových organizací – jednotlivé kroky při přípravě projektu, sestavení rozpočtu, obsah žádosti o dotaci.

Kurzy povede a na dotazy bude odpovídat Mgr. Jan Horký – absolvent KTF UK a DPS na PedF UK v Praze. akreditovaný lektor konzultant v oblasti projektového řízení a psaní projektů.


Bližší informace o kurzu a registraci je možné získat u Hany Prchalové:
e-mail: prchalova@neziskovky.cz, tel.: 224 239 876

První z celé řady seminářů bude probíhat ve Zlíně, v pátek 19. 3. 2010 (registrace možná do 5. 3. 2010)

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena