Pozvánka na seminář FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Pozvánka na seminář FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Typ akce: Seminář
Termín konání: 30. 6. 2009 9:00 - 16:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: hotel Grand, třída ČSA 295, Hradec Králové, kongresový sál.


Seminář Finančřízení je rozdělen do tří bloků. Po každém bude následovat praktický workshop, kde sičastníci bezprostředně vyzkouší přednášené téma. Absolventi se naučí sestavovat rozpočet a finanční plánřet harmonogram projektu. Dalšími tématy budou rozvaha, náklady a výnosy, cash-flow projektu ačíslení socioekonomických přínosů projektu.častníci k dispozici konkrétní výstupy jednotlivých pilotních projektů, jakoříklad jejich rozpočet, harmonogram, monitorovací zprávy, žádost o platbu, oddělenou účetní evidenciů vynaložených příjemcem. Kapacita je omezena na 30 osob. Registrace jsou možné elektronicky na www.cep-rra.cz/papk/ .


Projekt PAAK je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena